MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ

Parafia Rzymskokatolicka

Świętego Józefa Robotnika

w Bodzanowie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Serdecznie witamy na portalu internetowym bodzanowskiej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy do zapoznania się z życiem naszej parafii, a także zachęcamy do wspólnej modlitwy. Wierzymy iż wirtualne odwiedziny zachęcą do złożenia wizyty w naszej malowniczo położonej miejscowości.

Do zobaczenia w Bodzanowie!

Szczęść Boże
o. Rafał Bytner OMI
- proboszcz

Wiadomości parafialne – Ważne komunikaty

Udziałem w Triduum Paschalnym przygotuj się do przeżycia tajemnicy Zmartwychwstania

Wiadomości parafialne – Ważne komunikaty

Przypominamy – we WIELKI PIĄTEK obowiązuje POST ŚCISŁY – spożywamy jeden posiłek bezmięsny

Zacznij od Zmartwychwstania

Od końca Zacznij od Zmartwychwstania od pustego grobu od Matki Boskiej Radosnej wtedy nawet krzyż ucieszy jak perkoz dwuczuby na wiosnę anioł sam wytłumaczy jak trzeba choć doktoratu z teologii nie ma grzech ciężki staje się lekki gdy się jak świntuch rozpłacze - nie róbcie beksy ze mnie mówi Matka Boska to kiedyś teraz inaczej zacznij od pustego grobu od słońca ewangelie czyta się jak hebrajskie litery od końca ks....

Radość zmartwychwstania

W niedzielę Wielkanocną radować się będziemy razem ze Zmartwychwstałym, który będzie nam życzył pokoju. Wspominanie tej głównej tajemnicy wiary rodzi...

Nowości

Zacznij od Zmartwychwstania

Zacznij od Zmartwychwstania

Od końca Zacznij od Zmartwychwstania od pustego grobu od Matki Boskiej Radosnej wtedy nawet krzyż ucieszy jak perkoz dwuczuby na wiosnę anioł sam wytłumaczy jak trzeba choć doktoratu z teologii nie ma grzech ciężki staje się lekki gdy się jak świntuch rozpłacze - nie róbcie beksy ze mnie mówi Matka Boska to kiedyś teraz inaczej zacznij od pustego grobu od słońca ewangelie czyta się jak hebrajskie litery od końca ks. Jan twardowski   Ileż to razy słyszeliśmy (może aż nazbyt...
Radość zmartwychwstania

Radość zmartwychwstania

W niedzielę Wielkanocną radować się będziemy razem ze Zmartwychwstałym, który będzie nam życzył pokoju. Wspominanie tej głównej tajemnicy wiary rodzi również konieczność jej realizacji w konkretnej rzeczywistości naszego życia. Oznacza uznanie, że męka Chrystusa trwa nadal w dramatycznych wydarzeniach, które niestety i w naszych czasach boleśnie dotykają tylu ludzi we wszystkich częściach świata. Tajemnica Krzyża i Zmartwychwstania daje nam jednak pewność,...
Co nam dała śmierć Chrystusa na krzyżu?

Co nam dała śmierć Chrystusa na krzyżu?

Kiedy mówimy, że złożył Ojcu ofiarę z samego siebie, znaczy to po prostu, że nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach był bez reszty oddany Ojcu. Był bez reszty oddany Ojcu nawet w tym huraganie zła, który przeszedł przez Kalwarię. Oto pierwszy człowiek, który na ziemi zatrutej grzechem zdołał przejść przez swoje życie i ustrzec się najmniejszego nawet skażenia złem, był doskonale...
Spowiedź – spotkanie, czy rytułał?

Spowiedź – spotkanie, czy rytułał?

Okres Wielkiego Postu to czas pokuty. Czynimy wielkopostne postanowienia, wyrzeczenia, uczestniczymy w związanych z tym okresem nabożeństwach: gorzkich żalach, drodze krzyżowej. W przeżywaniu tego czasu pomagają nam rekolekcje wielkopostne. Jest to też czas, w którym wielu ochrzczonych przypomina sobie o istnieniu sakramentu pokuty. Przy okazji rekolekcji lub w ostatnie dni przed Wielkanocą przy konfesjonałach ustawiają się kolejki, choć często też...
Odnowienie więzi z Bogiem

Odnowienie więzi z Bogiem

Jeśli mówimy o Bożym przebaczeniu, trzeba na nowo spojrzeć na sakrament pokuty. Sakrament pokuty jest owocem męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Tej, którą na gorzkich żalach rozważamy.   Wprowadzenie Sens gorzkich żali Po co przychodzimy na gorzkie żale? Po co rozważamy Mękę Pańską na gorzkich żalach, na drogach krzyżowych czy śpiewając pieśni pasyjne? Po to żeby współczuć Jezusowi? Po to, żeby złościć się na...
Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia

Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia

Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka i objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym - prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy...
Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Dla człowieka wierzącego najważniejsze jest zbawienie własne, ale także bliźnich. Alkohol przyczynia się nie tylko do utraty zdrowia czy rozbicia rodziny. Nadużywanie alkoholu bardzo często prowadzi do osłabienia, a nawet utraty wiary. Wiąże się niejednokrotnie z trwaniem w grzechu oraz zanikiem więzi z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Brak trzeźwości jest zagrożeniem dla życia wiecznego.   Intencja: Modlitwa za wszystkich Polaków, aby w...
Spowiedź, ale po co?

Spowiedź, ale po co?

Pojednanie jest właśnie sakramentem spotkania z Chrystusem, który za pośrednictwem szafarza Kościoła przychodzi z pomocą słabości tego, który zdradził lub odrzucił przymierze z Bogiem, pojednuje go z Ojcem i z Kościołem, mocą Ducha Świętego czyni z niego nowe stworzenie. Sakrament ten zwany jest także sakramentem pokuty, ponieważ wyraża się w nim nawrócenie człowieka, droga serca, które żałuje i wzywa Bożego...
Przykazania kościelne – przymus, czy wybór?

Przykazania kościelne – przymus, czy wybór?

W pewnych kwestiach wykładnia przykazań jasno określa powinności, od których wierny nigdy nie może odstąpić. Ważną jednak rzeczą jest to, aby litera prawa nie przesłoniła jego ducha: przez zewnętrzne spełnienie przykazania dokonywać się powinna wewnętrzna przemiana człowieka.   W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. ...
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby żyć, potrzebujemy opieki naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym etapie życia nikt z nas nie jest w stanie całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy innych, nie jest też nigdy w stanie przezwyciężyć granicy bezsilności przed kimś lub przed czymś. To jest ten stan, który charakteryzuje...

Najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniła wolę Ojca. Ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa. Ona bardziej strzegła prawdy w sercu, niż ciała w łonie. Chrystus Prawda jest w sercu Maryi, Chrystus Ciało jest w Jej łonie. Być w sercu, znaczy więcej niż być w łonie.

 św. Augustyn
WATYKAN

E-KAI
MISYJNE.PL
E-CIVITAS
DROGA
DEON
WIARA
NIEDZIELA
NASZ DZIENNIK
GOŚĆ.PL

AUDIO - VIDEO - FOTO - PDF

NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II

NAUCZANIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

francesco
Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach