Modlitwa różańcowa

Modlitwa różańcowa

Modlitwa różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Jak się odmawia różaniec? Trzeba uczynić znak Krzyża i odmówić Skład Apostolski, czyi Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego… Następnie jedno Ojcze nasz oraz trzy Zdrowaś Maryjo. W dalszej kolejności odmawia się jedno Chwała Ojcu.

Po tym wstępie przechodzi się do części głównej. Wymienia się pierwszą tajemnicę i odmawia Ojcze nasz, następnie dziesięć Zdrowaś Maryjo i jedno Chwała Ojcu. Wymienia się drugą tajemnicę i odmawia Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i jedno Chwała Ojcu. I tak kolejno wszystkie pięć tajemnic.

Tajemnice różańcowe – pdf

Mamy cztery części (tajemnice) różańca:

Część radosna
1. Zwiastowanie Maryi, iż jest Matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Część świetlista (światła)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii

Część bolesna
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie koroną z cierni.
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
5. Śmierć na krzyżu.

Część chwalebna
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Maryi.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Przyjmuje się, że każda część (tajemnica) różańca powinna być odmawiana w innym dniu. Nie jest więc konieczne odmawianie pełnej modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem. Wystarczy odmówić jedną część, czyli jeden „sznur” różańca. Nie oznacza to jednak, że nie wolno odmówić raz dziennie całego różańca. Kiedy jednak odmawia się jeden sznur różańca w ciągu dnia, należy postarać się odmawiać poszczególne tajemnice w ściśle określone dni:

Radosna: poniedziałek i sobota
Światła: czwartek
Bolesna: wtorek i piątek
Chwalebna: środa i niedziela.

Źródło: opoka.org.pl

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach