Msza Święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nas i naszych najbliższych. Msza Święta może być także ofiarowana jako dziękczynienie.

 

Ważne przypomnienie: Obowiązujące, a wynikające z RODO przepisy w zakresie ochrony danych osobowych nie mają żadnego wpływu na to, że ogłoszenie intencji na stronie internetowej należy traktować jako czynność wykraczającą poza minimum, które jest wymagane do realizacji celu aplikacji Mszy Świętej. W związku z tym do publikacji intencji w Internecie nie tylko należy podchodzić bardzo ostrożnie, ale przede wszystkim zwrócić uwagę, iż podawanie personaliów osób objętych intencją, a przede wszystkim ofiarodawców intencji nie ma żadnego wpływu na wartość modlitwy i Eucharystii. Zatem, może warto zwrócić uwagę na istotę, a pominąć to, co jest zbędne. Poddajemy to pod rozwagę i zachęcamy do wprowadzenia w życie.

 

Niedziela 15.09.2019
XXIV Niedziela zwykła

8:00
1) W intencji Bronisława (Ś.) z prośba o szybki powrót do zdrowia.
2) Za + tatę Józefa (Ś.) w rocznicę śmierci oraz + Marię.
11:00
1) W intencji Róży Matki Bożej Bolesnej.
2) W intencji Gracjana z okazji 1 urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i zdrowie z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla jego rodzeństwa i rodziców.

 

Poniedziałek  16.09.2019
Wspomnienie śś. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

18:00
Za + Jana (A.) – intencja od szwagierki (…) z synem

 

Wtorek 17.09.2019
Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

18:00
Za + Jana (A,) – intencja od Róży św. Józefa

 

Środa 18.09.2019
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

18:00
1) Za + Jana (K.) w 1 rocznica śmierci
2) Za + Antoniego (F.) w 30 dniu po śmierci.

 

Czwartek 19.09.2019
+

18:00
Za ++ zmarłych z rodzin… (nazwiska odczytano z ambony)

 

Piątek 20.09.2019
Wspomnienie śś. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

18:00
Rezerwacja 193.

 

Sobota  21.08.2019
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

7:00
Za + o. Ludwika (P.) OMI.
18:00
1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla Julii z okazji 18 urodzin.
2) Za ++ rodziców Marię i Józefa (Ś.), Henryka (K.), Helenę i Edwarda (S.).

 

Niedziela 22.09.2019
XXV Niedziela zwykła

8:00
Za + mamę Gertrudę (S.) w 3 rocznicę śmierci.
11:00
Za ++ dziadków, rodziców i brata Kazimierza

Chrzest: Antoni (Ł.).

 

 

*/ Uwaga: ad intentionem dantis  = intencja, jaką miała na uwadze osoba ją „zamawiająca” (zgodnie z intencją dającego), w skrócie dantis. Można również użyć określenia: w pewnej intencji lub w intencji Bogu wiadomej. Takich określeń używa się wówczas, gdy nie chcemy, aby nawet kapłan wiedział w jakiej intencji sprawuje Mszę Świętą.

 

 

Informacje publikowane na tej stronie zachowują standardy 
RODO

Przypominamy – jeżeli życzeniem rodziny jest, aby na tej stronie (tzn. w Internecie) zostały upublicznione jakiekolwiek nazwiska wówczas ofiarodawca intencji wraz z jej zamówieniem zobowiązany jest do przekazania o. proboszczowi pisemnej zgody ten fakt potwierdzającej. Z zasady ochrona danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych, ale z szacunku dla ich rodzin można poszerzyć konieczność podpisywania zgody o ich nazwiska, co też w naszej parafii uczyniono.

Ponadto przyjmuje się, iż zgoda podpisana przez ofiarodawcę intencji jest równoznaczna z wolą całej rodziny. Dlatego ewentualne kwestie sporne tylko jej dotyczą, zaś o. proboszcz (parafia) w tym sporze nie jest stroną. Natomiast, gdy w treści intencji widocznych na tej stronie podane są nazwiska w pełnym ich brzmieniu oznacza to, że o. proboszcz uzyskał zgodę na ich upublicznienie.

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach