Msza Święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nas i naszych najbliższych. Msza Święta może być także ofiarowana jako dziękczynienie.

● Przypominamy o obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych przepisach prawa i tym, że umieszczanie nazwisk w treści intencji mszalnych jest całkowicie zbyteczne.

 

Niedziela 02.08.2020
XVIII Niedziela zwykła

08:00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w rodzinach … oraz szczęśliwość wieczną dla zmarłych.

11:00
1) W intencji wnuków Franka, Antka, Weronikę, Lenkę, Biankę oraz ich rodziców.
2) Za + Ryszarda … w 1 rocznicę śmierci.
Chrzest: Bruno … .

 

Poniedziałek  03.08.2020
+

18:00
Za ++ rodziców Annę, Jana, Irenę, Bolesława, braci Daniela, Bronisława, Edwarda, bratowe Ewę, Janinę i szwagra Jana oraz ++ zmarłych z rodziny.

 

Wtorek  04.08.2020
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

18:00
Za + Józefa w 10 rocznicę śmierci oraz ++ zmarłych z rodzin … .

 

Środa 05.08.2020
+

18:00
Za + br. Adama … OMI.

 

Czwartek 06.08.2020
Święto Przemienienia Pańskiego

18:00
W intencji synów i ich rodzin.

 

Piątek 07.08.2020
+

17:00
Wypominkowa za zmarłych.

18:00
Za + Dorotę …, Janinę … w 3 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Sobota  08.08.2020
Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

07:00
Dantis.

13:00
Msza święta ślubna … .

18:00
1) Za ++ rodziców Czesławę w 13 rocznicę śmierci i Kazimierza … oraz ++ dziadków z obu stron i teściów Lucynę i Kazimierza … .
2) Za + męża Jana, rodziców z obu stron, braci, siostry, bratowe, szwagrów.

 

Niedziela 09.08.2020
XIX Niedziela zwykła

08:00
Za ++ rodziców Władysławę i Bronisława ++ rodzeństwo Jadwigę i Ryszarda oraz ++ z rodzin … .

11:00
Rezerwacja 150.

 

*/ Uwaga: ad intentionem dantis  = intencja, jaką miała na uwadze osoba ją „zamawiająca” (zgodnie z intencją dającego), w skrócie dantis. Można również użyć określenia: w pewnej intencji lub w intencji Bogu wiadomej. Takich określeń używa się wówczas, gdy nie chcemy, aby nawet kapłan wiedział w jakiej intencji sprawuje Mszę Świętą.

 

Informacje publikowane na tej stronie zachowują standardy 
RODO

Ważne przypomnienie: Obowiązujące, a wynikające z RODO przepisy w zakresie ochrony danych osobowych nie mają żadnego wpływu na to, że ogłoszenie intencji na stronie internetowej należy traktować jako czynność wykraczającą poza minimum, które jest wymagane do realizacji celu aplikacji Mszy Świętej. W związku z tym do publikacji intencji w Internecie nie tylko należy podchodzić bardzo ostrożnie, ale przede wszystkim zwrócić uwagę, iż podawanie personaliów osób objętych intencją, a przede wszystkim ofiarodawców intencji nie ma żadnego wpływu na wartość modlitwy i Eucharystii. Zatem, może warto zwrócić uwagę na istotę, a pominąć to, co jest zbędne. Poddajemy to pod rozwagę i zachęcamy do wprowadzenia w życie.

Jeżeli życzeniem rodziny jest, aby na tej stronie (tzn. w Internecie) zostały upublicznione jakiekolwiek nazwiska wówczas ofiarodawca intencji wraz z jej zamówieniem zobowiązany jest do przekazania o. proboszczowi pisemnej zgody ten fakt potwierdzającej. Z zasady ochrona danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych, ale z szacunku dla ich rodzin można poszerzyć konieczność podpisywania zgody o ich nazwiska, co też w naszej parafii uczyniono.

Ponadto przyjmuje się, iż zgoda podpisana przez ofiarodawcę intencji jest równoznaczna z wolą całej rodziny. Dlatego ewentualne kwestie sporne tylko jej dotyczą, zaś o. proboszcz (parafia) w tym sporze nie jest stroną. Natomiast, gdy w treści intencji widocznych na tej stronie podane są nazwiska w pełnym ich brzmieniu oznacza to, że o. proboszcz uzyskał zgodę na ich upublicznienie.

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach