XXIX Niedziela zwykła – 18.10.2020

 

Niedziela 18.10.2020
– Godzinki ku czci Matki Bożej o godz. 7:30.
– Zachęcam do nabycia kalendarza misyjnego na przyszły rok, za dobrowolną ofiarę.
– Kolekta przeznaczona na misje, prowadzone przez nasze zgromadzenie zakonne.
– Z powodu pandemii, odwołuje zbiórkę remontową.
– Odwołuję także różaniec dla dzieci.

Niedziela 25.10.2020
– Godzinki ku czci Matki Bożej o godz. 7:30.

Inne
– Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego, Misyjnych Dróg oraz Informatora parafialnego.
– Adoracja w intencji ustania pandemii i ochrony naszej parafii od poniedziałku do soboty o godz. 17:00.
– Modlitwa różańcowa od poniedziałku do soboty o godz. 17:30.
– Proszę o prowadzenie różańca i rozważań:
xxx Poniedziałek – Róża MB Bolesnej
xxx Wtorek – Róża MB Częstochowskiej
xxx Środa – Róża MB Fatimskiej
xxx Czwartek – Róża MB Gromnicznej
xxx Piątek – Róża MB Różańcowej
xxx Sobota – Róże św. Józefa oraz Izydora
– Dzieci odbierają obrazki po różańcu, w niedzielę po mszy świętej, różaniec odmawiamy w rodzinach.
– Kartki na wypominki wyłożone są na stoliku, wypełnione składamy w biurze lub zakrystii.
– W kościele obowiązuje wszystkich zasłanianie ust i nosa.
– W kościele podczas mszy świętej może przebywać 68 osób.
– Biskup diecezjalny udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej Eucharystii.

 

✜ Oblacka modlitwa w czasie pandemii ✜

Panie Jezu, Zbawicielu świata i nasza nadziejo! Błagamy Cię z ufnością, zmiłuj się nad nami; przebacz nam nasze grzechy i boską swą władzą rozkaż wirusowej pandemii, aby się cofnęła i nie miała mocy nam szkodzić. Jezu, ufamy Tobie!

Wybaw nas od wszelkiego zła, które nam zagraża. Swoim światłem rozjaśnij umysły ludzi, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, aby poznali swą godność, Ciebie uznali za Pana i przyjęli Twoje święte Prawo, jako nienaruszalną zasadę życia.

Jezu, Synu Maryi, który wziąłeś z Niej ludzkie ciało, aby stać się naszym Zbawicielem; Jezu, który wzywałeś do nawrócenia i głosiłeś królestwo Boże, niech Twój głos zabrzmi w ludzkich sumieniach, obudzi je z bezbożności i bałwochwalstwa, abyś mógł okazać swoje miłosierdzie nam i całemu światu.

Dobry Jezu, usłysz nasze błaganie i ześlij ocalenie! Zdrowych strzeż od zarazy, chorym przywróć zdrowie, błogosław wszystkim, którzy na Twój wzór służą innym.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twej Niepokalanej Matki i św. Józefa, który Ciebie, jako Niemowlę, uchronił przed ościeniem śmierci. „Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy”. Amen.

 

Informacje publikowane na tej stronie zachowują standardy 
RODO

Uwaga: Osoby, które mają życzenie, aby ich dane (imiona i nazwiska) zostały opublikowane na parafialnej stronie internetowej winny ten fakt potwierdzić przekazaniem pisemnej zgody ojcu proboszczowi. Z szacunku dla woli rodzin zasada ta dotyczy również imion i nazwisk osób zmarłych.

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach