II Niedziela zwykła  – 17.01.2021

 

Niedziela 17.01.2021
– Godzinki ku czci Matki Bożej o godz. 7:30.

Poniedziałek 18.01.2021
– Msze święte kolędowe o godz. 16.00.
18.01 – 22-50a
19.01 – 52c-104
20.01 – 106a-142a, 251
21.01 – 142-176
22.01 – 176a-203
25.01 – 195-117
26.01 – 115-77
27.01 – 73-35
28.01 – 33-9c
29.01 – Osiedle II i III

Proszę, by z każdego domu przybyła chociaż jedna osoba. Przynosimy ze sobą wodę w słoiku, którą pobłogosławię, a następnie pokropimy nią nasze domy. Każda rodzina otrzyma w kopercie zestaw obrazków, naklejkę na drzwi oraz modlitwę poświęcenia domu.

Czwartek 21.01.2021
– Dzień babci, pamiętajmy o modlitwie i życzeniach.

Piątek 22.01.2021
– Dzień dziadka, pamiętajmy o modlitwie i życzeniach.

Niedziela 24.01.2021
– Godzinki ku czci Matki Bożej o godz. 7:30.

Inne
– Zachęcam do nabycia Informatora Parafialnego i Gościa Niedzielnego.

Przypominam o obowiązku przestrzegania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.
– W kościele obowiązuje wszystkich zasłanianie ust i nosa.
– W kościele podczas mszy świętej może przebywać jednocześnie 31 osób.

W tym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł śp. Zbigniew …  l. 71. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

 

*****

 

Oblacka modlitwa w czasie pandemii

Panie Jezu, Zbawicielu świata i nasza nadziejo! Błagamy Cię z ufnością, zmiłuj się nad nami; przebacz nam nasze grzechy i boską swą władzą rozkaż wirusowej pandemii, aby się cofnęła i nie miała mocy nam szkodzić. Jezu, ufamy Tobie!

Wybaw nas od wszelkiego zła, które nam zagraża. Swoim światłem rozjaśnij umysły ludzi, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, aby poznali swą godność, Ciebie uznali za Pana i przyjęli Twoje święte Prawo, jako nienaruszalną zasadę życia.

Jezu, Synu Maryi, który wziąłeś z Niej ludzkie ciało, aby stać się naszym Zbawicielem; Jezu, który wzywałeś do nawrócenia i głosiłeś królestwo Boże, niech Twój głos zabrzmi w ludzkich sumieniach, obudzi je z bezbożności i bałwochwalstwa, abyś mógł okazać swoje miłosierdzie nam i całemu światu.

Dobry Jezu, usłysz nasze błaganie i ześlij ocalenie! Zdrowych strzeż od zarazy, chorym przywróć zdrowie, błogosław wszystkim, którzy na Twój wzór służą innym.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twej Niepokalanej Matki i św. Józefa, który Ciebie, jako Niemowlę, uchronił przed ościeniem śmierci. „Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy”. Amen.

 

Informacje publikowane na tej stronie zachowują standardy 
RODO

Uwaga: Osoby, które mają życzenie, aby ich dane (imiona i nazwiska) zostały opublikowane na parafialnej stronie internetowej winny ten fakt potwierdzić przekazaniem pisemnej zgody ojcu proboszczowi. Z szacunku dla woli rodzin zasada ta dotyczy również imion i nazwisk osób zmarłych.

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach