VII Niedziela Wielkanocna  – 24.05.2020

 

Każdego dnia o godz. 20:30 łączymy się z całym Kościołem w Polsce odmawiając w naszych domach różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, równocześnie prosząc Boga o pokój serc, łaskę nawrócenia i jedność naszego narodu.

Informuję, że w kościele jednocześnie może znajdować się 45 osób.

Niedziela 24.05.2020
– Witam serdecznie diakonów z naszego oblackiego seminarium, głoszą Słowo Boże oraz zbierać będą ofiary.
– Godzinki ku czci Matki Bożej o godz. 7:30.

Wtorek 26.05.2020
– Dzień Matki pamiętajmy o życzeniach i modlitwie, zapraszam na mszę świętą o godz. 18:00.

Sobota 30.05.2020
– W diecezji jak i naszej prowincji święcenia kapłańskie, obejmujemy modlitwą nowych kapłanów.

Niedziela 31.05.2020
– Godzinki ku czci Matki Bożej o godz. 7:30.
– Jubileusze małżeńskie o godz. 11:00, proszę o zgłoszenie jubilatów w zakrystii do piątku.

Inne

– Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego oraz Informatora Parafialnego
– Każdego dnia od poniedziałku do soboty, Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00, jednocześnie okazja do spowiedzi.
– Nabożeństwa majowe oraz nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, od poniedziałku do soboty o godz. 17:40, w niedzielę po sumie.
– Przypominam, zanim rozpoczniemy stawianie nagrobka na cmentarzu trzeba najpierw zgłosić ten fakt w biurze parafialnym.

 

 ✜ Oblacka modlitwa w czasie pandemii ✜

Panie Jezu, Zbawicielu świata i nasza nadziejo! Błagamy Cię z ufnością, zmiłuj się nad nami; przebacz nam nasze grzechy i boską swą władzą rozkaż wirusowej pandemii, aby się cofnęła i nie miała mocy nam szkodzić. Jezu, ufamy Tobie!

Wybaw nas od wszelkiego zła, które nam zagraża. Swoim światłem rozjaśnij umysły ludzi, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, aby poznali swą godność, Ciebie uznali za Pana i przyjęli Twoje święte Prawo, jako nienaruszalną zasadę życia.

Jezu, Synu Maryi, który wziąłeś z Niej ludzkie ciało, aby stać się naszym Zbawicielem; Jezu, który wzywałeś do nawrócenia i głosiłeś królestwo Boże, niech Twój głos zabrzmi w ludzkich sumieniach, obudzi je z bezbożności i bałwochwalstwa, abyś mógł okazać swoje miłosierdzie nam i całemu światu.

Dobry Jezu, usłysz nasze błaganie i ześlij ocalenie! Zdrowych strzeż od zarazy, chorym przywróć zdrowie, błogosław wszystkim, którzy na Twój wzór służą innym.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twej Niepokalanej Matki i św. Józefa, który Ciebie, jako Niemowlę, uchronił przed ościeniem śmierci. „Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy”. Amen.

 

 

Informacje publikowane na tej stronie zachowują standardy 
RODO

Uwaga: Osoby, które mają życzenie, aby ich dane (imiona i nazwiska) zostały opublikowane na parafialnej stronie internetowej winny ten fakt potwierdzić przekazaniem pisemnej zgody ojcu proboszczowi. Z szacunku dla woli rodzin zasada ta dotyczy również imion i nazwisk osób zmarłych.

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach