Pochówku zmarłego zgodnie z wolą rodziny i podporządkowując się decyzjom administratora cmentarza dokonuje firma pogrzebowa mające do tego wymagane prawem zezwolenia.

W oparciu o przepisy zwalczające nieuczciwą konkurencję (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211) żadna z firm pogrzebowych nie ma prawa stosować nieuczciwej reklamy bądź rościć sobie wyłącznego prawa do pochówku.

Wprowadzanie rodzin osób zmarłych w błąd, podawanie informacji nieprawdziwych lub wykorzystywanie położenia w jakim z powodu śmierci znalazła się rodzina osoby zmarłej jest czynem karalnym.

Administrator cmentarza nawet na życzenie organizatora pochówku nie wskazuje i nie poleca żadnej firmy pogrzebowej oraz na rzecz jakiejkolwiek z nich nie lobbuje.

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach