Rachunek bankowy
Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Głuchołazach
PL 58 1090 2167 0000 0001 0124 3127
SWIFT code: WBKPPLPP

Darowizna na cele kultu religijnego
Darczyńca będący osobą fizyczną może przekazać na ten cel darowiznę w limicie do 6% swojego dochodu i w limicie do 10% dochodu, gdy jest osobą prawną.

Dobrowolna ofiara na cele kultu religijnego
Wpłata ofiary może nastąpić w dowolnej kwocie lecz nie podlega odliczeniu od podatku dochodowego.

Zastrzeżenie: Parafia zastrzega sobie prawo do odmowy bez żadnego uzasadnienia przyjęcia darowizny bądź ofiary finansowej w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione domniemanie iż przedmioty lub pieniądze na ten cel przeznaczone pochodzą z niewiadomego źródła bądź pozyskane zostały na drodze przestępstwa, a także jeśli darczyńca prowadzi działalność wrogą Kościołowi lub w sprzeczności z nauką Kościoła.

Uwaga: Jedynie darowizny na kościelną działalność opiekuńczo-charytatywną nie podlegają żadnym limitom. Jednakże, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, kościelna osoba prawna jest obowiązana przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

 

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach